Оснивање и почетак рада

Здравствени центар Неготин, основан је Одлуком Владе Републике Србије дана 04.11.1999.године и регистрован је код Привредног суда у Зајечару / Решење Фи 277/99 / а настао је претходно донетим  одлукама:

 • Одлуке о оснивању Здравственог центра Неготин
 • Одлуке о издвајању Здравственог центра Неготин из састава Здравственог центра Бор,
 • усвајањем Статута Здравственог центра Неготин и именовањем директора и заменика директора.

Регистрован је за обављање делатности:

делатност болница 85110
медицинска пракса 85120
стоматолошка пракса 85130
медицинска рехабилитација 85141
остали видови здравствене заштите 85142
кантина 55510

Здравствени центар је правно лице са статусом установе, послује средствима у државној својини а под називом Здравствени центар Неготин. Седиште Здравственог центра је у Неготину улица Бадњевска 4.

Делатност

Здравствени центар обавља здравствену делатност предвидјену законом за дом здравља (примарну здравствену заштиту) и општу болницу ( поликлиничку и стационарну здравствену заштиту) на подручју општине Неготин.

Организационо Здравствени центар у Неготину, од 29.06.1992.године налази се у саставу Здравственог цeнтра Бор као организациона јединица, са високим степеном самосталности у функционалном погледу.

Здравствене институције у Неготину, смештене су на лепо уређеном парковном простору од 7.540 ха, на коме се налазе сви здравствени и и помоћни објекти и то:

 • Болница стара и нова (2113 м2) и (5503 м2)
 • Дом здравља (5000 м2)
 • Неуропсихијатријско одељење (1273 м2)
 • Хигијенско-епидемиолошка служба 236 м2)
 • Управа (255 м2)
 • Кухиња (320 м2)
 • Агрегатна станица (50 м2) и
 • Гараже (350 м2)

Укупан простор са којима располаже неготинско здравство износи 11 039 м2.

Главне организационе целине

Здравствени центар Неготин чине три главне организационе целине:

 • Општа болница
 • Дом здравља
 • Сектор за опште послове