Историјат ЗЦ Неготин

XIX и почетак XX века   Представља период скромног почетка развоја здравства у Србији и Крајини.

12.12.1836.                            У Радујевцу и Брегову основани су карантини као полицијско санитарне установе
23.12.1836                            Први лекари у Крајини раде у бреговском карантину Др Јосип Ребрић
1837                                       Први лекари у Крајини раде у радујевачком карантину Др Сава Јовановић
1840                                      Неготин има сталног окружног лекара
Јула 1868                            Отварање окружне болнице, настаје период могућности болничког лечења
1870                                      Отворена прва апотека
1836-1900                           У Неготинској крајини радило је преко 30 лекара, са дужим или краћим радним боравком.Према непотпуној евиденцији радили су укупно 31 лекар и тројица повремених без сталног радног односа.
После 1843                         Др Димитрије Капарис
После 1846                         Др Адолф Аду
Око 1850                             Др Либерти

Окружни лекари у Неготину

1840-43.                             Др Антон Сухи – Чех
1843-46.                             Др Јован Хариш – Србин из Угарске
1847-50.                             Др Андрија П. Ивановић - Србин из Угарске
1851-53.                             Др Љубомир Радивојевић - Србин из Угарске
1853-84.                            Др Патриција Черни – Чех
1885-88.                            Др Димитрије Миличевић - Србин
1889-90.                            Др Петар Добри – Србин
1890-93.                            Др Јован Максимовић – Србин
1893-95.                            Др Јеврем Кочовић – Србин
1894-95.                            Др Станоје Нешић – Србин
1895-97.                            Др Јеврем Кочовић – Србин
1898-1900.                       Др Иван Лазаревић – Србин
1900.                                 Др Никола Ђорић – Србин
10.06.1919.                      После Првог светског рата окружна болница у Неготину наставља са радом. И даље у неодговарајућим зградама које нису задовољавале све потребне стандарде.
30.01.1930.                     Краљ Александар потписао Указ којим се одређује помоћ за подизање болнице од милион и по динара.
17.07.1932.                     Бановинска болница „Хајдук Вељко“ добија нову наменску зграду. Први управник је био Др Боривоје Ђорђевић, лекар опште праксе, све до 1939. године
1932-41.                          Услед недостатка извора није познато како је болница радила у овом периоду.
1939.                               За управника болнице постављен Др Миодраг Костић. Који ће на тој дужности остати (сем у време заробљеништва, када је на тој дужности управника и шефа хируршког одељења био постављен Др Михајло Мика Димитријевић) све до одласка у пензију                                                            1952.године
1941-1945.                     Нормални већ устаљени рад болнице, омео је Други светски рат.
1952.                               За управника болнице постављен Др Цветко Димитријевић
09.06.1959.                   За управника болнице постављен Др Александар Богавац
20.12.1963.                   Уследила је трансформација болнице. Донета је одлука од странеУправног одбораОпште болнице у Неготину о интеграцији здравствених установа на подручју општине Неготин. Према томе болница је функционално и организационо и даље радила као и                                                       раније с тим што је изгубила статус правног лица, постаје организациона јединицау оквиру заједничке институције, која је носила назив „ медицински центар “ у Неготину.
1963.                              Први директор новооснованог Медицинског центра био је Др Небојша Јановски, помоћник Радомир Стојановић и секретар Јефта Јовановић.
1968.                              Сазидана је нова зграда, која није у целости искоришћена за потребе поликлиничке делатности, већ је један део дат за потребе Дечијег одељења. Неготин тако добија Дечије одељење стационарног типа.
1972.                              Проблем простора је решаван парцијално али је и даље био веома присутан. До крупних промена долази изградњом новог савременог простора, нове болничке зграде, од око 5000 м2.
12.09.1981.                   После разних непланираних догађаја нови Дом здравља бива завршен и свечано отворен. Мада је , практично, као објекат и даље остао у изградњи и опремању.
29.06.1992.                  Медицински центар Неготин улази у састав Здравственог центра Бор као организациона јединица, са високим степеном самосталности у функционалном погледу.
1995.                             Сагледавајући укупно стање и проблеме са којима се здравство у Неготину свакодневно сукобљава, управа је уз костатацију стручних колегијума, начелника и руководиоцапојединих здравствених служби, покренула преко СО Неготин иницијативу о увођењу                                                 самодоприноса за осавремењавање здравствених институција. У трајању од пет година односно до краја 20 века.